Pravidlá používania katalógu LinkBuilder.sk

Autor publikovaním článku potvrdzuje že sa oboznámil uvedenými pravidlami a súhlasí s nimi. Túto skutočnosť potvrdzuje zverejnením samotného článku.

  • Súhlasíte že ste pôvodným autorom článku, alebo ste za Vami vložený článok riadne zaplatili, vlastníte exkluzívne práva.
  • Články budú zverejnené v katalógu www.LinkBuilder.sk, v RSS kanále, a je možné ich citovať a šíriť v súlade s pravidlami bezplatne.
  • Články ktoré zverejníte nebudú propagovať porno, warez, nebudú obsahovať affiliate link ani nelegálny obsah a podobne.
  • Vyhradzujeme si právo v katalógu www.LinkBuilder.sk zobrazovať reklamu, reklamné linky tak, aby pokryli náklady spojené s prevádzkovaní a rozvojom stránky ktorá bezplatne zobrazuje promo články.
  • Neexistuje žiadna garancia, že článok bude uverejnený, prípadne uverejnený  v nezmenenej podobe. Vyhradzujeme si právo ktorýkoľvek článok bez udania dôvodu upraviť, či zmazať, tak aby sa zobrazoval v súlade s pravidlami tejto stránky.
  • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah obsah článkov. Ani škody článkom spôsobené. Všetku zodpovednosť na seba preberá autor článku.

Ochrana osobných údajov.

  • Registrácia vyžaduje zadanie používateľského mena, hesla a emailu.
  • Údaje ktoré užívateľ poskytne počas registrácie, sú uložené na bezpečnom serveri, a ich odosielanie a kontrola sú zabezpečené protokolom.
  • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje autora, alebo návštevníka stránky www.LinBuilder.sk ochráni a neposkytne tretej strane ani nevyužije na rozosielanie reklamných informácii.

Záverečné ustanovenie:

Súhlasíte budete dodržiavať uverejnené pravidlá. Samotný autor ručí za uverejnené články, správnosť použitých údajov. Stránka www.LinkBuilder.sk je len miesto kde je autori môžu bezplatne zverejňovať svoje autorské články. Zverejnenie článku neznamená, že redakcia www.LinkBuilder.sk musí s názorom obsiahnutým v článku súhlasiť.