Ako na financovanie pohľadávok?

V letnej škole na vedenie účtovníctva čítajte o získavanie hotovosti z pohľadávok, faktoringu a jeho účtovania. Škola účtovníctva pokračuje financovaním pohľadávok. K získaniu hotovosti je niekoľko spôsobov. Jedným z nich je aj faktoring. Čítajte o jeho účtovaní, vrátane príkladu výpočtu nákladov a výnosov a započítania pre daňové priznanie.

Read more on Ako na financovanie pohľadávok?…

Vedenie účtovníctva si riešte externe

Tiež sa pre nedostatok času spojeného s nutnosťou vedenie účtovníctva ťažko dostávate k vlastnému podnikaniu? Pravdepodobne ste sa rozhodli zamestnať účtovníka, ktorý spravuje všetku účtovnú agendu vrátane spracovania miezd. Lenže za nejaký čas ste pozreli na výdavky, ktoré sa vďaka novému zamestnancovi navýšili a usúdili, že tento krok nebol ekonomicky výhodný. Podobný scenár sa netýka len Vás. Ako však neľahkú situáciu dlhodobo vyriešiť? V zásade existuje iba jedno správne riešenie, ktoré sa nazýva externé spracovanie na podvojné účtovníctvo. Stále viac firiem i drobných živnostníkov, sa spolieha na outsourcing účtovníctva, pretože im pomáha nielen ušetriť na výdavkoch, ale tiež sa zbaviť nepríjemných starostí s účtovnou agendou. Publikujeme aj na blogu o účtovníctve. Viac na Vedenie účtovníctva si riešte externe.

Read more on Vedenie účtovníctva si riešte externe…

Vedenie účtovníctva môže byť aj hračka

Bývate zmätení zo všetkých formulárov a pravidiel, akými sa vedenie účtovníctva riadi? Či už ste majiteľom firmy alebo živnostníkom, daňové poradenstvo a vedenie účtovníctva profesionálov nemusí znamenať vyhodené peniaze. Veď koľko by ste si ich mohli zarobiť, keby ste netrávili dni nad počítaním daní alebo miezd pre zamestnancov? Podvojné účtovníctvo a daňové poradenstvo od nás Vám umožní efektívnejšie tráviť čas, či už prácou alebo s Vašimi blízkymi. Firme, ktorá pôsobí na trhu už od roku 1996, predsa môžete dôverovať! Neváhajte nás kontaktovať! Publikujeme aj na blog o účtovníctvu. Viac na Vedenie účtovníctva môže byť aj hračka.

Read more on Vedenie účtovníctva môže byť aj hračka…

Prečo firmy ignorujú informačnú povinnosť – časť 2

Štátna správa má našťastie snahu o nápravu. Súčasťou kontrol finančných úradov bude aj kontrola povinnosti zverejňovania, kontrola na vedenie účtovníctva a to najmä na podvojné účtovníctvo. Jedná sa určite o krok správnym smerom. Ale vzhľadom na rozsah porušovania zákona je pripravovaný krôčik správy daňové krôčikom príliš malým. Pokračovanie na Prečo firmy ignorujú informačnú povinnosť – časť 2.

Read more on Prečo firmy ignorujú informačnú povinnosť – časť 2…

Prečo firmy ignorujú informačnú povinnosť

Okolo nás ležia stovky miliónov korún a nikto si ich nevšíma. Štát dnes otáča každú korunu a zúfalo hľadá každú úsporu. Prudko, možno mediálne zaujímavo, pozastavuje dôležité infraštruktúrne stavby. Pripravuje pochopiteľne zvýšenie daní a ruší daňové zvýhodnenie a upravuje iné legislatívne znenia na vedenie účtovníctva a zmenu pre podvojné účtovníctvo. Je však celý rad oblastí, kde nič nové nie je potrebné. Viac na Prečo firmy ignorujú informačnú povinnosť.

Read more on Prečo firmy ignorujú informačnú povinnosť…

Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR – časť 3

Rovnako ako aj vedenie účtovníctva, tak aj odberatelia požadujú odsúhlasenie svojich pohľadávok, požadujú to isté aj dodávatelia a je len na odberateľoch, s akou zodpovednosťou budú pristupovať k odsúhlaseniu svojich záväzkov voči jednotlivým veriteľom. Odberatelia majú možnosť pri nejasnostiach všetko doložiť, vyžiadať si chýbajúce doklady, ktoré neboli riadne zaevidované, a tak sa vyhnú nepríjemnostiam s prípadnou exekúciou, ktorá ich nemôže postihnúť, pretože majú všetko riadne zaevidované a doložené. Viac na PR články, Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR – časť 3.

Read more on Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR – časť 3…

Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR – časť 1

Čo je to vedenie účtovníctva, účtovná závierka a ako na inventarizáciu majetku a záväzkov? Zákon o účtovníctve v § 18 vymedzuje účtovnú závierku ako nedeliteľný celok, ktorý tvorí súvaha, výkaz ziskov a strát a príloha, ktorá vysvetľuje a dopĺňa informácie obsiahnuté v častiach uvedených pod písmenami a) ab). Príloha obsahuje aj informácie o výške splatných záväzkov poistného na sociálne zabezpečenie a príspevkov na štátnu politiku zamestnanosti, o výške splatných záväzkov verejného zdravotného poistenia ao výške evidovaných daňových nedoplatkov u miestne príslušných finančných orgánov. Viac na pr článok, Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR – časť 1.

Read more on Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR – časť 1…

Daňová evidencia a vedenie účtovníctva – časť 2

Článok je pokračovaním textu Daňová evidencia a vedenie účtovníctva – časť 1, kde sme spomenuli zásady pre vedenie účtovníctva a to najmä podvojné účtovníctvo. Fyzická osoba má povinnosť stať sa účtovnou jednotkou najmä v prípade, že jej obrat za predchádzajúci rok presiahol sumu 25 miliónov korún. Viac na Daňová evidencia a vedenie účtovníctva – časť 2.

Read more on Daňová evidencia a vedenie účtovníctva – časť 2…

Daňové plánovanie, vedenie účtovníctva a služby pre vás

Našou hlavnou pracovnou náplňou okrem predmetu vedenie účtovníctva a to ako jednoduchého, tak aj náročnejšie a to podvojné účtovníctvo je navrhnutie takých daňových štruktúr, ktoré maximálne zodpovedajú individuálnym potrebám jednotlivých klientov, s nevyhnutnou následnou analýzou daňových dopadov jednotlivých transakcií, ktoré klient plánuje uskutočniť tak, aby si mohol vopred rozvrhnúť budúce daňové zaťaženie. Viac na Daňové plánovanie, vedenie účtovníctva a služby pre vás.

Read more on Daňové plánovanie, vedenie účtovníctva a služby pre vás…

Daňová evidencia a vedenie účtovníctva – časť 1

Daňová evidencia a vedenie účtovníctva je veľmi odlišný pojem. Existuje podstatný rozdiel a ešte pred článkom o daniach a daňových dokladoch je potrebné stručne celú problematiku vysvetliť. Daňovej evidencii sa skôr hovorilo účtovníctvo, napríklad podvojné účtovníctvo, pričom dnešné účtovníctvo bolo účtovníctvo jednoduché. V tejto chvíli nemá zmysel zachádzať do detailov (na blogu sa k tomu dostaneme neskôr), ale v podstate ide o to, že dnešné účtovníctvo zaznamenáva celkový pohyb majetku vo firme, aktíva a pasíva, takže je možné podľa neho okamžite zistiť, ako je na tom firma z ekonomického hľadiska. Viac na Pr články, Daňová evidencia a vedenie účtovníctva – časť 1.

Read more on Daňová evidencia a vedenie účtovníctva – časť 1…